HISTORIE SKAUTSKÉ OCHRANNÉ SLUŽBY

Vznik Skautské ochranné služby se oficiálně datuje od roku 2000, kdy byla SOSka jako taková schválena Náčelnictvem Junáka jako jednotka se zvláštním statutem, čímž jí byla povolena činnost.

Myšlenka založit takovouto jednotku však vznikla již v roce 1997. Jednak na 2. setkání vodních skautů s mezinárodní účastí NAVIGAMUS na Orlické přehradě, tak i na Středoevropském jamboree FENIX v Praze. Na Středoevropském jamboree Eurocor 1998 na Slovensku, se opět začalo diskutovat o potřebě vyškolení skautských dobrovolníků „servisáků“, kteří by se naučili zabezpečovat velké skautské akce. Tyto myšlenky se rozvíjely na základě zkušeností, že se na každé akci tvořily nové týmy servisáků, kteří se měli zabývat bezpečností na akci. Nově vytvořené týmy neměly zkušenosti a než zjistily, jak mají svou službu vykonávat, byla minimálně polovina akce za nimi. V roce 1999 byla ustanovena pracovní skupina, která pracovala na statutu nové jednotky. Zároveň se kolem této skupiny soustředila parta nadšenců, kteří již chtěli začít pomáhat. Prvními, byť zatím neoficiálními akcemi, byly Bambiriáda 1999 a Memorial Air Show 1999 v Roudnici. Velké zkušenosti byly tento rok získány i na Středoevropském jamboree SAN v Polském Sanoku, kde jsme poprvé střežili s polskými Harcery z Harcerské služby pořádkové (HSP). HSP v té době měla pevný řád a dlouholetou tradici. Z těchto zkušeností SOS čerpá dodnes. Poprvé se však tyto zkušenosti uplatnily ještě v roce 1999 na Bratislavských skautských dnech (BSD 1999). Tým Skautské ochranné služby od počátku pořádá svá pravidelná školení, na kterých se členové SOS mimo jiné učí jak se zachovat v různých situacích. Na začátku činnost SOS spočívala pouze v zajišťování pořádkové činnosti, postupně se k tomu ale přidalo zajišťování první pomoci a požární prevence.

Za 15 let své oficiální existence SOSka již zajišťovala přes 100 "oficiálních" akcí a její členové odsloužili cca 6500 pracovních dní především na skautských akcích v České republice, ale i v zahraničí. V posledních letech jsme opět navázali spolupráci také s polskými a slovenskými skauty.

Celý seznam našich "pracovních" akcí až do současnosti si můžete prohlédnout v záložce "Naše akce".