Miquik 2019

Tradičně zakončujeme kalendářní rok milým setkáním na Mikulášském víkendu v Praze. Na Miquik přijede každý rok několik stovek roverů, rangers i dalších činorodých dospěláků, aby se mohli zúčastnit různých seminářů i programů, workshopů, soutěže Polibek múzy i Tanečního večera či Nedělní snídaně. My jsme začínali v pátek v Kampusu, kde jsme měli na starost především šatnu a vstupy. V sobotu jsme pracovali obdobně, ale tentokrát jsme na Právnické fakultě UK měli i náš SOSka stánek, kde se o nás účastníci akce mohli dozvědět více informací.
Sobotu jsme zakončili Tanečním večerem, který jsme si užili už stejně jako účastníci, tedy ne pracovně, ale zábavou, tancem a společenským pokecem. Přeci jenom nás nemusíte potkávat pouze na vstupech v naší ústroji, ale také více společensky a lidsky.
Těšíme se na další akci a přejeme vám pěkné vánoční svátky. Sloužím Seky