Blaník

Příští víkend nás čeká poslední letošní vzdělávací akce. Účastníci se mohou těšit na nácvik vodní záchrany i sebeobranu.